Kontakty

V případě zájmu o ubytování se obracejte na správce fary!

Správce fary ve Velkém Újezdě
Eva Tomková
783 55 Velký Újezd
tel. 607 118 795
e-mail: eva.tomkov@email.cz

Duchovní správce farnosti ve Velkém Újezdě
P. František Foltýn, administrátor exkurendo
783 56 Doloplazy 15 
tel. 585 356 270

Varhaník a připomínky k webu

František Tomek, tel.: 731 573 533, e-mail: f.tomek@seznam.cz


BcA. FRANTIŠEK TOMEK, DiS.  správce webu


Vyučuje hru na klavír, varhany, sólový zpěv a pěvecký sbor

Pochází z městyse Velký Újezd u Olomouce. Narodil se roku 1987. S hrou na varhany začal na ZUŠ Žerotín v Olomouci u Vladimíra Sobotky. V roce 2005 se zúčastnil soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na varhany Organum regium v Pardubicích. V roce 2007 nastoupil na Konzervatoř Evangelické Akademie v Olomouci, kde studoval varhany u Heleny Vodičkové, Petra Rajnohy a  Tomáše Thona. Na konzervatoři studoval také zpěv u Vítězslava Šlahaře. V roce 2010 se zúčastnil Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě a Pěvecké soutěže Olomouc 2010. V letech 2013-2016 pedagogicky působil na ZUŠ Potštát, kde vyučoval sólový zpěv a vedl dětské a mládežnické pěvecké sbory. V současnosti studuje na Katedře sólového zpěvu Umělecké fakulty Ostravské univerzity ve třídě Zlatice Berkyové, Ľubice Divulitové, Alexandra Vovka a od roku 2016 pracuje jako člen operního souboru Slezského divadla v Opavě. Od dětství se věnuje sborovému zpěvu ve smíšeném chrámovém sboru Chorus Marianus, který spolupracuje se Svatocecilským sborem a orchestrem z Olomouce. František Tomek často účinkuje na různých varhanních koncertech nebo koncertech duchovní hudby, nejčastěji v Olomouci a blízkém okolí na varhany nebo jako sólový nebo sborový zpěvák. Podobné koncerty také pořádá, organizuje a propaguje. Od roku 2007 zastává službu varhaníka v kostele sv. Jakuba Staršího ve Velkém Újezdě až do současnoti.