Okolí

Návrhy návštěv a výletů

  • školní fotbalové hřiště, plážový volejbal, ve škole sauna, posilovna, dětské hřiště (houpačky aj.)
  • vedle fary kostel sv. Jakuba Staršího a pod ním hrobka Podstatzkých-Lichtensteinů - možnost prohlídky
  • pramen řeky Odry (6 km)
  • kolem obce les
  • v blízkém kamenolomu krásné přírodní koupaliště (2 km)
  • možnost návštěvy města Olomouce: ZOO, aquapark, kulturní památky, kostely, arcidiecézní muzum, krycí a venkovní bazén, divadlo, multikino, koncerty, Moravská filharmonie apod. - dobrý spoj (16 km)
  • možnost pěšího výletu přes les k tršické přehradě - přírodní nádrži ke koupání (7 km)
  • možnost návštěvy města Lipník nad Bečvou: Bazén, hrad Helfštýn (13 km)

MĚSTYS VELKÝ UJEZD

    Městys Velký Újezd se nachází v nadmořské výšce 371 m u staré obchodní cesty s brodem mezi Olomoucí a_Lipníkem nad Bečvou, na pozvolně sestupujícím svahu úpatí Oderských vrchů. Pouhých 6 kilometrů od obce pramení řeka Odra.
  Dnes, na počátku 21.století, je Velký Újezd obcí s bohatou historií a kulturní tradicí. V současné době zde žije více než 1220 obyvatel.
  Po revoluci začal opět svobodnější život a obec se začala modernizovat. Byl zde zaveden telefon, plyn, obecní vodovod, kanalizace, do provozu byla uvedena čistička odpadních vod, přestavěno velké i horní náměstí, vybudováno nové autobusové stanoviště, zaveden bezdrátový internet. Městys má dokonalé pokrytí sítí mobilních operátorů.
  Začalo se opět podnikat, a tak dnes má městys i dobré služby. Ordinuje zde praktický, dětský a zubní lékař, v_obci je lékárna, pošta, stolařství, zahradnictví, bednářství, stavitelství, zemědělská činnost, pila, dále několik obchodů a pohostinství, autoservis, knihovna, posilovna, sauna, masáže, kadeřnictví, ubytovna, penzion.


Obřadní síň úřadu městyse, využívaná rovněž jako zasedací místnost


  V městysu je také Základní a mateřská škola Velký Újezd, příspěvková organizace, pobočka Základní umělecké školy Žerotín a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o s obory: kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník, kadeřník-kadeřnice, zahradník, krejčí a dále tři obory pro absolventy zvláštních škol.


Budova ZŠ


  Ve své tradici i nadále pokračují spolky a sdružení jako je hasičský spolek založený r. 1881, TJ Sokol založený 1906, Dělnický spolek z roku 1907, včelařský spolek z roku 1902, divadelní spolek Podhoran založený 1876, myslivecké sdružení Bělá a Zahrádkářský svaz.
  Díky dobré vybavenosti městyse, dobrému autobusovému spojení a celkově dobrému umístění se do Velkého Újezda  stěhují lidé i z jiných měst a obcí, rozrůstá se nová výstavba domů.


Bytový dům "Za školou"


  Právě poloha Velkého Újezda nabízí snadnou dopravu do sousedních větších měst  - Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníku nad Bečvou, a také velmi zajímavé tipy na výlety do blízkého okolí.
  Na počest Jaroslava Švarce pořádá TJ Sokol od roku 1968 vždy v červnu „Memoriál Jaroslava Švarce“ – dálkové pochody s účastí stovek turistů z celé republiky. Své místo mezi pravidelnými akcemi má i červnová Beat party s ohňostrojem. Tradiční velkoújezdské hody se konají vždy kolem  15. srpna. Od roku 1976 také TJ Sokol organizuje pravidelně večerní pochod na počest 28. října. Hasiči pořádají každoročně „Silvestr na Kamenné boudě“ – spontánní setkání občanů z okolních vesnic v lese mezi Újezdem a Tršicemi.
  V někdejším vrchnostenském špitále, architektonické památce, lze strávit prázdniny na venkově. Ubytování turistického typu nabízí rovněž družstvo Velký Újezd, komfortnější ubytování lze nalézt v penzionu Myslivna. Městysem vedou cyklotrasy, v blízkém kamenolomu ve Výklekách je krásné přírodní koupaliště.


Koupání v kamenolomu ve Výklekách


  Jako každá větší obec má i Velký Újezd svůj zpravodaj Žibřid, který vychází zhruba 4 x do roku a informuje o_zprávách z radnice, kulturních a společenských akcích a historických zajímavostech. Městys také provozuje veřejnou knihovnu a internet. Je součástí mikroregionu Bystřička.

PŘEVZATO Z WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD